Seo Services
Adbox

อุปกรณ์ผักไฮโดรโปนิกส์

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

แผ่นปลูก
ชุดหัวท้าย(คู่)
แผ่นกลาง
ผ้าดาปูราง(กว้าง 2.45 ซม.หนา 120 mc)
พลาสติกหลังคา (กว้าง 3 ม.หนา 150 mc)
พลาสติกหลังคา (กว้าง 4ม.หนา 150 mc)
ถาดเพาะ
มุ้ง No.32 (กว้าง 110 ซม.)
มุ้ง No.32 (กว้าง 3 ม.)
ฟองน้าเพาะ 15 แผ่น/ห่อ
ฟองน้าเพาะห่อใหญ่ 250 แผ่น/ห่อ
ปุ๋ย A/B ขนาด 5 ลิตร
เหล็ก 7 % (ห่อเล็ก)
คลิ๊ปล๊อก 4 หุน
คลิ๊ปล๊อก 6 หุน
คลิ๊ปล๊อก 1 นิ้ว
ปั๊ม AP 2500 sonic
เครื่องวัด EC ยี่ห้อ AZ
เครื่องวัด pH ยี่ห้อ AZ
สะดือน้า ขนาด 2 นิ้ว
หัวจ่ายน้า
ท่อ PE ขนาด 20 มม.
ข้อต่อ PE ขนาด 20 มม.
ถังใส่ธาตุอาหารพลาสติก
ถ้วยปลูกเขียว 80 ใบ/แผ่น
ถ้วยปลูกดำ
กรดไนตริก แกลลอนละ 6 กก.
โพแทสเซียมคาร์บอเนต

แปลงปลูกผัก พร้อมอุปกรณ์

100 ต้น ก*ย*ส=1*1.2*1.95 ม.

200 ต้น ก*ย*ส=1*2.5*1.95 ม.

400 ต้น ก*ย*ส=1*5.0*1.95 ม.

อุปกรณ์ผักไฮโดรโปนิกส์ อุปกรณ์ผักไฮโดรโปนิกส์ Reviewed by aodmin on 08:27 Rating: 5
ads 728x90 B
ขับเคลื่อนโดย Blogger.